- Med kunskap och känsla -

Robert Olausson, Leg. veterinär & Pernilla Olausson, Leg. sjukgymnast/fysioterapeut

 

 

Föreläsningar

Pernilla håller regelbundet föreläsningar för föreningar, företag och andra grupper.

Föreläsningar med eller utan praktiska delar, skräddarsys efter behov och önskemål.

De senaste åren har Pernilla hållt föreläsningar/clinics inom:

  • Skadeprevention för idrottare (för idrottsföreningar/lag)

  • Stresshantering

  • Ergonomi och hållbarhet för hovslagare

  • Ergonomi och hållbarhet för hästfolk

  • Ergonomi och hållbarhet för ryttare

  • Kroppsmedvetenhet för ryttare

  • Ryggskola

  • Huvudvärksskola

Kontakta Pernilla om du vill ha mer information: info@skogsgarden-timmele.com