- Med kunskap och känsla -

Robert Olausson, Leg. veterinär & Pernilla Olausson, Leg. sjukgymnast/fysioterapeut

 

 

Rehabträning för häst

Rehabilitering har sedan länge sin självklara plats inom humanmedicinen. Där ses det som en självklarhet att en patient kan behöva specifikt anpassad rehabträning (sjukgymnastik/fysioterapi) efter en skada eller sjukdom för att kunna återgå till sin vardag. Ordet rehabilitering har latinska rötter där ”re” betyder åter och ”habilis” kan översättas med kompetent eller skicklig. Rehabilitering betyder alltså ungefär: att återskapa förmåga. Givetvis gäller det även våra hästar!

Veterinärmedicinen har inte kommit lika långt i denna utveckling men det går framåt, om än långsamt. Det är ett långsiktigt arbete att få ihop alla aktörer i ett väloljat samarbete och finna former för det. Sektionen för veterinärmedicin inom leg fysioterapeuternas förbund jobbar aktivt med att få till ett fungerande samarbete med både veterinärer och försäkringsbolag.

Kombinerad veterinär och fysioterapeutbedömning / Rehabträning hos oss

Ganska ofta kan det vara svårt som hästägare att veta om ett beteende eller ett ridproblem beror på hanteringen/ridningen eller om det är ett smärtbeteende pga en skada. Som veterinär och fysioterapeut har man goda kunskaper i anatomi, biomekanik, rörelseanalys, neurologi, smärtfysiologi mm som är viktiga redskap i undersökningen utöver det vi kan känna på hästen. Vi har också kunskap om kompensationer som hästar använder för att undvika smärta. Vi tittar på hästen i vila, i rörelse på lina, vid hand, gör böjprov samt vill se och ibland även känna på hästen i ridning.

Om vi sedan bedömer att hästen behöver vidare utredning och eventuell behandling på veterinärklinik med större diagnostiska och behandlingsmässiga möjligheter än vad vi kan erbjuda, så remitterar vi givetvis vidare till dessa. 

På Skogsgården är det Pernilla Olausson, leg fysioterapeut, som bedriver rehabträningen i samarbete med Robert Olausson, leg veterinär, men även på remiss från andra veterinärer. Vi erbjuder både gemensamma bedömningar av fysioterapeut och veterinär med rehabplan för fortsatt träning samt tar emot bokningar för enbart rehabträning hos leg fysioterapeut.

Rörelseträning

forts